Login   •   Rekisteröidy   •  

vesiosuuskunta

Kokouskutsu

Luoman kyläyhdistys kutsuu vesiosuuskuntahankkeesta kiinnostuneita kokoukseen 23.1.2007 klo 17 alkaen Luoman VPK talolla.
Tarkoitus on perustaa projektiryhmä selvittämään vesiosuuskuntahankkeen toimintamahdollisuuksia Luoman kylän alueella.
Kyläkokouksessa 30.10.2006 Luoman Ljusdalassa todettiin, että kylässä on tarvetta ja luonnollisia edellytyksiä jopa kahteen vesiosuuskuntaan (Brittebon ja Fasantien/Hommaksentien alue ), mutta projektiselvityksen tässä vaiheessa saattaa olla järkevää tehdä vesiosuuskuntien perustamisen edellyttämiä selvitys- ja esisuunnitteluvaiheita yhdessä

Kokouksen asialista:

1. Lyhyt yhteenveto nykytilanteesta ja ongelmakuvaus edellisen kokouksen perusteella.
2. Projektiryhmän tulevia tehtäviä, tarvittavat resurssit sekä saatavilla oleva tuki.
3. Projektiryhmän muodostaminen
4. Keskustelu hankkeen seuraavista vaiheista
5. Päätös tiedottamisesta

Tervetuloa mukaan keskustelemaan, kokoukseen on kutsuttu myös kunnan vesihuoltolaitoksen ja Museoviraston (Hvitträskin museokiinteistön omistaja) edustajat.

Möteskallelse

Bobäcks byaförening kallar personer intresserade av ett eventuellt vattenandelslag till möte på Bobäck FBK 23.1.2007 med början kl 17.
Mötets syfte är att grunda en projektgrupp för att utreda verksamhetsförutsättningarna för vattenandelslag i Bobäck.
Vid byastämman 30.10.2006 på Bobäck Ljusdala konstaterades att behov och naturliga förutsättningar för två vattenandelslag (Brittebo och Fasavägen/Hommasvägens omgivning) finns i byn, men att det i detta projektskede eventuellt är förnuftigare att gemensamt göra de nödvändiga utredningarna och förplaneringen, som grundandet av ett vattenandelslag kräver.

Mötets agenda

1. Kort sammandrag av de lägesbeskrivningar och problemställningar som behandlades vid föregående möte
2. Projektgruppens kommande uppgifter, behövliga resurser samt tillgängligt stöd.
3. Projektgruppens organisering
4. Samtal om projektets följande skeden
5. Beslut om projektets informationsverksamhet. 

Välkommen att ta del i diskussionen. Till mötet har inbjudits också representanter för Kommunens vattenverk och Museiverket (ägare av Hvitträsk museifastighet)


Nimi:

Email:

Sijainti:

Kotisivu:

Smileys

Muista henkilökohtaiset tietoni

Ilmoita, jos juku vastaa kommenttiini?

Kirjoita alla näkyvä sana:


Luoman kyläyhdistys

Luoman kyläyhdistys – Kirkkonummi on poliittisesti sitoutumaton, kaksikielinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää kyläläisten yhteisiä etuja ja viihtyvyyttä yhteistyössä muiden Luomassa toimivien yhteenliittymien ja organisaatioiden kanssa. Tavoitteena on vaikuttaa kylän kehittymiseen ja parantaa asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia.

Lue lisää »»

Foorumissa...

Liity postituslistalle